ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Κυριακή, 27 Μαΐου 2012

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

Από το βιβλίο «Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Ανδρεαδάκη Στ., κ.ά., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2011.

 

ΜΕΡΟΣ Α

 

Κεφάλαιο 2      Μιγαδικοί αριθμοί

 

Παρ. 2.1     Η έννοια του Μιγαδικού Αριθμού.

Παρ. 2.2     Πράξεις στο σύνολο C των Μιγαδικών.

Παρ. 2.3     Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού.

 

ΜΕΡΟΣ Β

 

Κεφάλαιο 1      Όριο - Συνέχεια συνάρτησης

 

Παρ. 1.1     Πραγματικοί αριθμοί.

Παρ. 1.2     Συναρτήσεις.

Παρ. 1.3     Μονότονες συναρτήσεις- Αντίστροφη συνάρτηση.

Παρ. 1.4     Όριο συνάρτησης στο x0ΞR

                   Παρ. 1.5      Ιδιότητες των ορίων, χωρίς τις αποδείξεις της υποπαραγράφου      

                                    " Τριγωνομετρικά όρια"

Παρ. 1.6     Μη πεπερασμένο όριο στο x0ΞR.

Παρ. 1.7     Όρια συνάρτησης στο άπειρο.

Παρ. 1.8     Συνέχεια συνάρτησης.

 

Κεφάλαιο 2    Διαφορικός Λογισμός

 

Παρ. 2.1     Η έννοια της παραγώγου, χωρίς την υποπαράγραφο "Κατακόρυφη εφαπτομένη"

Παρ. 2.2     Παραγωγίσιμες συναρτήσεις- Παράγωγος συνάρτηση.

Παρ. 2.3     Κανόνες παραγώγισης, χωρίς την απόδειξη  του θεωρήματος που αναφέρεται στην

                   παράγωγο γινομένου συναρτήσεων.

Παρ. 2.4     Ρυθμός μεταβολής.

Παρ. 2.5     Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού.

Παρ. 2.6   Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.

Παρ. 2.7   Τοπικά ακρότατα συνάρτησης χωρίς το θεώρημα της σελίδας 264 (κριτήριο της 2ης

                 παραγώγου).

Παρ. 2.8   Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης. (Θα μελετηθούν μόνο οι συναρτήσεις που  

                 είναι δύο, τουλάχιστον, φορές παραγωγίσιμες στο εσωτερικό του πεδίου ορισμού τους).

Παρ. 2.9   Ασύμπτωτες - Κανόνες De l' Hospital.

Παρ. 2.10  Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης.

 

Κεφάλαιο 3    Ολοκληρωτικός Λογισμός

 

Παρ. 3.1   Αόριστο ολοκλήρωμα. (Μόνο η υποπαράγραφος «Αρχική συνάρτηση» που θα

συνοδεύεται από πίνακα παραγουσών συναρτήσεων ο οποίος θα περιλαμβάνεται       στις διδακτικές οδηγίες)

Παρ. 3.4   Ορισμένο ολοκλήρωμα

Παρ. 3.5.  Η συνάρτηση   F(x) =  alt 

Παρ. 3.7   Εμβαδόν επιπέδου χωρίου, χωρίς την εφαρμογή 3 της σελίδας 348.